سیزدهمین همایش ملی نخبگان

حرف‌های نو شنیده شود/ لزوم حضور جمع نخبگانی در کنار مسئولان
رییسی در آیین روز ملی نخبگان:

حرف‌های نو شنیده شود/ لزوم حضور جمع نخبگانی در کنار مسئولان

رییس جمهور تاکید کرد: وجود جمع نخبگانی در کنار مسئولان دولتی الزامی است، حتی اگر این جمع نخبگان با نظر و تصمیم مسئولان مخالفت کنند. حرف نو و جدید را باید در کشور شنید.