سیستم ایمنی

ماسک مناسب کودکان کم است
رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

ماسک مناسب کودکان کم است

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز تاکید کرد: شنیده‌ام که ماسک مناسب برای بچه‌ها کم است، پیگیر این موضوع هستیم.

تاکنون مورد مثبتی از کرونا در بین مبتلایان به HIV آذربایجان شرقی دیده نشده است
رئیس گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

تاکنون مورد مثبتی از کرونا در بین مبتلایان به HIV آذربایجان شرقی دیده نشده است

رئیس گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گفت: تا کنون مورد مثبتی از کرونا در بین مبتلایان به HIV در آذربایجان شرقی دیده نشده است.