سیستم های ایمنی

حادثه متروی تبریز هشداری جدی برای متولیان شهری/ قطارشهری به سیستم‌های ایمنی مجهز نیست!
اظهارات عجیب یک کارشناس؛

حادثه متروی تبریز هشداری جدی برای متولیان شهری/ قطارشهری به سیستم‌های ایمنی مجهز نیست!

یک کارشناس مسایل شهری با بیان اینکه متروی تبریز به سیستم‌های نوین ایمنی ریلی مجهز نیست، حادثه اخیر قطار شهری را هشداری جدی برای متولیان شهری دانست.