سیستم یکپارچه

استقرار سیستم یکپارچه اتوماسیون اداری جدید در مناطق و سازمان های شهرداری تبریز
معاون شهر هوشمند سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد:

استقرار سیستم یکپارچه اتوماسیون اداری جدید در مناطق و سازمان های شهرداری تبریز

معاون شهر هوشمند سازمان فناوری شهرداری تبریز از استقرار سیستم یکپارچه اتوماسیون اداری جدید در شهرداری منطقه ۳، سازمان آرامستان ها، شرکت خانه سازی پیش ساخته و سازمان پارک ها و فضای سبز خبر داد.