سیلاب در روستاهای آذربایجان شرقی

وقوع سیلاب در روستاهای ۳ شهر آذربایجان شرقی

وقوع سیلاب در روستاهای ۳ شهر آذربایجان شرقی

مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان شرقی اعلام کرد: تعدادی از منازل مسکونی روستای قزلجه میدان بستان آباد، روستای کندرود و جانقور در تبریز و روستاهای ستوت و کقالق اهر شب گذشته دچار سیلاب و آبگرفتگی شد.