سیل اردبیل

وقوع سیل شدید در چند منطقه استان اردبیل +فیلم

وقوع سیل شدید در چند منطقه استان اردبیل +فیلم

عصر امروز سیل شدیدی شهرستان‌های شمالی استان اردبیل را فراگرفت.