سیما سادات لاری قزوین ویروس کرونا

مشکل مدیریت بیماری کرونا در قزوین/برگزاری مراسم ها پابرجاست

مشکل مدیریت بیماری کرونا در قزوین/برگزاری مراسم ها پابرجاست

سخنگوی وزارت بهداشت، به تشریح وضعیت بیماری کرونا در استان قزوین پرداخت.