سینماهای تبریز

بهره‌برداری از بزرگترین پردیس سینمایی شمال غرب کشور در تبریز
1100 صندلی با ۱۰ سالن نمایش

بهره‌برداری از بزرگترین پردیس سینمایی شمال غرب کشور در تبریز

در ادامه طرح توسعه سینماهای حوزه هنری، پردیس سینمایی ۲۹ بهمن تبریز با برخورداری از 10 سالن نمایش چهارم اسفندماه افتتاح خواهد شد.