شاخص برخورداری

شاخص برخورداری عشایر کشور از آب سالم به ۶۳ درصد رسیده است

شاخص برخورداری عشایر کشور از آب سالم به ۶۳ درصد رسیده است

رئیس سازمان امور عشایری گفت: شاخص برخورداری عشایر از آب سالم در کشور هم‌اکنون۶۳ درصد است که این شاخص قبل از انقلاب تنها پنج درصد بوده است.