شالکه

واگنر: بایرن بهترین تیم حال حاضر جهان است

واگنر: بایرن بهترین تیم حال حاضر جهان است

به گزارش تبریزمن و به نقل از اسپورت، شالکه در آغاز فصل جدید رقابت های بوندسلیگا تحقیر شد.