شبکه بهداشت و درمان شهر

بیماران نیازمند توسط شبکه بهداشت و درمان اهر شناسایی می‌شوند
فرماندار اهر:

بیماران نیازمند توسط شبکه بهداشت و درمان اهر شناسایی می‌شوند

فرماندار اهر با بیان اینکه بیماران نیازمند توسط شبکه بهداشت و درمان اهر شناسایی می‌شوند، گفت: بعداز شناسایی، خدمات مختلف درمانی و بهداشتی به آنها توسط گروه های جهادی ارائه می شود.