شبکه بهداشت و درمان نمایندگان مجلس شیوع کرونا

دستگاه ها باید از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا تبعیت کنند

دستگاه ها باید از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا تبعیت کنند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: باید از اقدامات وزارت بهداشت در خصوص مقابله با بیماری کرونا قدردانی و از دستورات ستاد مقابله با کرونا تبعیت کرد.