شبکه همراه اول

توسعه شبکه همراه اول در روستا های مونق و قیه باشی بزرگ آذربایجان شرقی

توسعه شبکه همراه اول در روستا های مونق و قیه باشی بزرگ آذربایجان شرقی

به منظور توسعه و افزایش پوشش شبکه همراه اول و همچنین استفاده از اینترنت پرسرعت در روستاهای کشور ، سایت روستاهای مونق و قیه باشی بزرگ آذربایجان شرقی نصب و راه اندازی شد.

توسعه شبکه همراه اول در تفرجگاه عینالی تبریز

توسعه شبکه همراه اول در تفرجگاه عینالی تبریز

به منظور تقویت و توسعه شبکه همراه اول در تفرجگاه کوهستانی عینالی تبریز 4 دستگاه دکل BTS نصب گردید.