شبکه گاز

اجرای ۱۳۵ کیلومتر شبکه گاز در آذربایجان‌شرقی در ۳ ماهه اول سال

اجرای ۱۳۵ کیلومتر شبکه گاز در آذربایجان‌شرقی در ۳ ماهه اول سال

سرپرست شرکت گاز آذربایجان‌شرقی گفت: در سه ماهه اول سال، با اجرای 135 کیلومتر شبکه گاز در اقصی نقاط استان، کل شبکه گذاری این شرکت با احتساب خطوط انتقال به 24506 کیلومتر افزایش یافت.