شروین شکوهی بیماری های عفونی سی تی اسکن

۸۰ درصد سی تی اسکن های کرونا بی مورد است

۸۰ درصد سی تی اسکن های کرونا بی مورد است

یک متخصص عفونی، نسبت به انجام سی تی اسکن های غیر ضروری در ایام کرونا هشدار داد.