شرکت آب منطقه ای همدان

۱۳ میلیون متر مکعب از حجم روان‌آب حوضه سد اکباتان کاهش یافته است

۱۳ میلیون متر مکعب از حجم روان‌آب حوضه سد اکباتان کاهش یافته است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان گفت: به طور متوسط حدود ۱۳ میلیون متر مکعب، از حجم روان‌آب حوضه آبریز سد اکباتان در طول چهار دهه گذشته کاهش یافته است.