شرکت ارس تارلا امیر

ارس تارلا امیر در لیست برترین های صادراتی کشور
در مراسم روز ملی صادرات؛

ارس تارلا امیر در لیست برترین های صادراتی کشور

در بیست و پنجمین همایش روز ملی صادرات از شرکت ارس تارلا امیر بهمراه 5 واحد تولیدی دیگر از آذربایجان شرقی در لیست برترین های صادراتی قرار گرفته و به عنوان صادرکننده ملی کشور تجلیل شد.