شرکت بینا ماشین آسیا

تولید قطعات مخابراتی تحریمی در تبریز

تولید قطعات مخابراتی تحریمی در تبریز

متخصصان شرکت دانش بنیان "بینا ماشین آسیا" در تبریز با تکیه بر دانش و توان داخلی تعدادی از قطعات تحریمی مخابراتی را تولید می‌کنند.