شرکت داروسازی شهید قاضی

شرکت داروسازی شهید قاضی برای سومین بار متوالی واحد نمونه صنعت و معدن معرفی شد

شرکت داروسازی شهید قاضی برای سومین بار متوالی واحد نمونه صنعت و معدن معرفی شد

شرکت داروسازی شهید قاضی، بزرگترین شرکت تولید کننده محصولات تزریقی و استریل در کشور در ذیل مجموعه گروه دارویی تامین از زیر مجموعه های شستا می باشد که در سال جاری با اجرای طرحهای توسعه ای خود توانست بیش از ۲۰۰۰ مترمربع از سالنهای تولید و آزمایشگاههای خود را بازسازی و ارتقاء دهد.