شرکت سیمان صوفیان

روند مثبت شرکت سیمان صوفیان با افزایش ۱۴۴ درصدی سود خالص در سه ماه نخست سال

روند مثبت شرکت سیمان صوفیان با افزایش ۱۴۴ درصدی سود خالص در سه ماه نخست سال

مدیرعامل شرکت سیمان صوفیان گفت: این شرکت با عملکرد مناسب در تولید و فروش محصولات، توانست رشد ۱۴۴ درصد سود خالص و ۸۴ درصد درآمد حاصل از فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل در سه ماهه نخست سال 1401 را کسب کند.