شرکت سیمان صوفیان

افزایش سودآوری، تولید و فروش، شرکت سیمان صوفیان را درریل پیشرفت قرار داد
کسب دستاوردهای مطلوب؛

افزایش سودآوری، تولید و فروش، شرکت سیمان صوفیان را درریل پیشرفت قرار داد

مدیر عامل شرکت سیمان صوفیان گفت: این شرکت در شش ماهه نخست سال 1401 در مقایسه با سال گذشته به دستاوردهای مطلوبی به ویژه در افزایش سودآوری و تولید و فروش دست یافت.

روند مثبت شرکت سیمان صوفیان با افزایش ۱۴۴ درصدی سود خالص در سه ماه نخست سال

روند مثبت شرکت سیمان صوفیان با افزایش ۱۴۴ درصدی سود خالص در سه ماه نخست سال

مدیرعامل شرکت سیمان صوفیان گفت: این شرکت با عملکرد مناسب در تولید و فروش محصولات، توانست رشد ۱۴۴ درصد سود خالص و ۸۴ درصد درآمد حاصل از فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل در سه ماهه نخست سال 1401 را کسب کند.