شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

فرود اضطراری پرواز استانبول- تهران در تبریز

فرود اضطراری پرواز استانبول- تهران در تبریز

دقایقی پیش هواپیمای A۳۰۰ شرکت هواپیمایی هما که در مسیر استانبول به فرودگاه امام(ره) در حال پرواز بود، به دلیل نقص فنی مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه تبریز شد.