شرکت فرودگاه های کشور

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان شرقی خبر داد؛

رشد ۱۴ درصدی پروازهای داخلی و خارجی از فرودگاه شهید مدنی تبریز

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان شرقی از رشد ۱۴ درصدی پروازهای داخلی و خارجی از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز خبر داد.