شرکت مترو تهران

اراده جوانان فلسطینی حماسه بزرگی خلق کرد
رئیسی :

اراده جوانان فلسطینی حماسه بزرگی خلق کرد

رئیس‌جمهور با بیان اینکه اراده جوانان فلسطینی حماسه بزرگی خلق کرد، گفت: رشادت، شجاعت، ایستادگی، مقاومت، ابتکار عمل و خلاقیت مجاهدین فلسطینی را تبریک می‌گویم.