شرکت مس

منصوری: شرکت مس سونگون آذربایجان به‌صورت مستقل تأسیس و فعالیت آن آغاز شد

منصوری: شرکت مس سونگون آذربایجان به‌صورت مستقل تأسیس و فعالیت آن آغاز شد

معاون اجرایی رئیس جمهور از تاسیس و آغاز فعالیت شرکت مس سونگون آذربایجان به صورت مستقل خبر داد.