شرکت ملی صنایع مس

تغییر قطعی مالکیت تراکتور و ماشین سازی
توقف روند انتقال رد شد

تغییر قطعی مالکیت تراکتور و ماشین سازی

درحالی که شایعاتی در خصوص توقف روند انتقال مالکیت دو باشگاه تراکتور و ماشین سازی به شرکت ملی صنایع مس منتشر شده بود این موضوع توسط یکی از نمایندگان مجلس رد شد