شرکت ملی صنایع پتروشیمی

عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی به بیش از ۷۱ همت رسید

عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی به بیش از ۷۱ همت رسید

مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت:بیش از ۷۱هزار میلیارد تومان عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی به صنایع پایین‌دست پتروشیمی از فروردین تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۲ انجام شده است.