شرکت ملی مس

شرکت ملی مس ایران در ورزقان مدرسه می‌سازد

شرکت ملی مس ایران در ورزقان مدرسه می‌سازد

تفاهم نامه ساخت مدارس شهرستان ورزقان و خاروانا بین اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان‌شرقی و شرکت ملی صنایع مس ایران امضا شد.