شرکت های صنعتی

۹۵ درصد از نخودچی آجیلی کشور در ممقان تولید می‌شود
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی

۹۵ درصد از نخودچی آجیلی کشور در ممقان تولید می‌شود

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اقدام ثبت مهارت تهیه نخودچی ممقان در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس گفت: ۹۵ درصد از نخودچی آجیلی کشور در این منطقه تولید می‌شود.