شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز

شهردار تبریز در پی حل ریشه‌ای کمبود ناوگان اتوبوسرانی تبریز
۹۰۰ دستگاه اتوبوس جدید و آزمایش اولین اتوبوس برقی؛

شهردار تبریز در پی حل ریشه‌ای کمبود ناوگان اتوبوسرانی تبریز

شهردار تبریز در نخستین روزهای کاری خود با امضا تفاهم‌نامه خرید ۹۰۰ دستگاه اتوبوس جدید و همچنین آزمایش اولین اتوبوس برقی نشان داد در پی حل ریشه‌ای کمبود ناوگان اتوبوسرانی است.

خدمات اتوبوسرانی به شهر جدید سهند متوقف می‌شود
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه:

خدمات اتوبوسرانی به شهر جدید سهند متوقف می‌شود

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه گفت: در صورت عدم ایجاد پایانه مرکزی اتوبوسرانی در شهر جدید سهند که مهلت آن طبق مصوبه شورای ترافیک شهرستان اسکو تا سال ۱۳۹۶ بوده است، خدمات دهی ناوگان اتوبوسرانی تبریز به این شهر امکانپذیر نخواهد بود.