شرکت پست

اولین واحد پستی شهر جدید سهند افتتاح شد
با حضور مدیرعامل شرکت ملی پست؛

اولین واحد پستی شهر جدید سهند افتتاح شد

با حضور مدیرعامل شرکت ملی پست، اولین دفتر پستی شهر جدید سهند با نام سردار شهید سلیمانی به بهره‌برداری رسید و همچنین کلنگ احداث دفتر جدید نیز بر زمین زده شد.