شفاف سازی

پرونده ابربدهکاران مالیاتی روی میز کمیسیون اصل ۹۰/ بدهی‌های بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال رسیدگی می‌شود

پرونده ابربدهکاران مالیاتی روی میز کمیسیون اصل ۹۰/ بدهی‌های بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال رسیدگی می‌شود

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه اعلام فهرست ابربدهکاران بانکی در تدوین و بررسی بودجه سال آینده پیگیری می‌شود، گفت: این کمیسیون به موضوع ابربدهکاران مالیاتی که هر کدام بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال بدهی مالیاتی دارند، ورود کرده است.