شلوغی

بی‌توجهی تبریزی‌ها به ویروس کرونا/ مراکز تجاری شلوغ شد
گزارش؛

بی‌توجهی تبریزی‌ها به ویروس کرونا/ مراکز تجاری شلوغ شد

مردم با دیدن آمار نزولی کرونا و بهتر شدن وضعیت، بیشتر در مکان‌های عمومی حضور یافته و با آغوش باز از ورود موج چهارم کرونا استقبال می‌کنند.