شمس آذر

تراکتور به دنبال پنجمین برد متوالی

تراکتور به دنبال پنجمین برد متوالی

تیم تراکتور به دنبال کسب پنجمین برد متوالی خود در لیگ برتر است.