شمس تبریزی

کنگره بین المللی شمس تبریزی در تهران ،خوی و قونیه برگزار می شود
خبر/

کنگره بین المللی شمس تبریزی در تهران ،خوی و قونیه برگزار می شود

امروز هفت تیرماه در جلسه هماهنگی برای برگزاری کنگره شمس که در محل دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور برگزار شد مقرر شد کنگره بین المللی شمس تبریزی در شهرهای تهران ،خوی و قونیه با حضور شمس و مولانا شناسان از سراسر جهان برگزار شود.