شهدای سلامت مدافعان سلامت شهرستان سقز

کردستان، چهارمین شهید مدافع سلامت را تقدیم کرد

کردستان، چهارمین شهید مدافع سلامت را تقدیم کرد

سقز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: روز جمعه ۱۴ آذرماه ۹۹ کادر درمان استان یکی دیگر از نیروهای خود را در مبارزه با کرونا از دست داد و چهارمین شهید مدافع سلامت را تقدیم ملت ایران کرد.