شهرام دبیری

شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی استان شد
با رای قاطع اعضا؛

شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی استان شد

امروز صبح همزمان با برگزاری اولین جلسه شورای ۲۱ نفره استان در محل استانداری، انتخابات هیات رییسه نیز برگزار شد.