شهرداری سهند

بازداشت عضو شورای شهر جدید سهند به اتهام ارتشا و اختلاس

بازداشت عضو شورای شهر جدید سهند به اتهام ارتشا و اختلاس

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسکو از بازداشت یکی از اعضای شورای شهر جدید سهندبه همراه واسطه های دخیل در امر ارتشا و اختلاس دستگیر شدند.