شهرداری منطقه 10

آغاز مطالعات طرح جایگزین پارک شادی شهرک ارم

آغاز مطالعات طرح جایگزین پارک شادی شهرک ارم

شهرداری منطقه ۱۰ تبریز مطالعات طرح جایگزین پارک شادی حوزه این منطقه را آغاز کرده است.

رهاسازی اراضی جنگلبانی ارم تبریز از تصرف سودجودیان
شهردار منطقه ۱۰ تبریز:

رهاسازی اراضی جنگلبانی ارم تبریز از تصرف سودجودیان

شهردار منطقه ۱۰ تبریز گفت: با هدف حفظ منابع و جلوگیری از زمین خواری چندین هکتار از اراضی جنگلبانی ارم تبریز از دست افراد سودجو خارج شد.