شهرداری منطقه 5

کاشت ۱۱۷ نهال به میمنت بهبودی ۱۱۷ کودک مبتلا به سرطان در تبریز

کاشت ۱۱۷ نهال به میمنت بهبودی ۱۱۷ کودک مبتلا به سرطان در تبریز

به میمنت بازگشت به زندگی ۱۱۷ کودک مبتلا به سرطان، همزمان با روز نیکوکاری و در آستانه روز درختکاری، تعداد ۱۱۷ اصله نهال توسط کودکان بهبود یافته تسکین در حوزه شهرداری منطقه 5 کاشت شد.