شهردار جدید تبریز

تبریز باید به‌عنوان شهری اسلامی مطرح شود

تبریز باید به‌عنوان شهری اسلامی مطرح شود

شهردار جدید تبریز گفت: مسوولیت ما در قبال شهروندان، ارزش‌آفرینی برای آنهاست تا زندگی آرامی را تجربه کنند.