شهردار سهند

فینالیست های شهرداری سهند مشخص شدند

فینالیست های شهرداری سهند مشخص شدند

شورای شهر ۷ نفری سهند از بین ۳۰ گزینه ، فینالیست های انتخاب شهردار برای این شهر را مشخص کردند .