شهردار منطقه۵

افزایش سرعت عملیات اجرائی پروژه های عمرانی شرق تبریز

افزایش سرعت عملیات اجرائی پروژه های عمرانی شرق تبریز

جلسه بررسی عملیات عمرانی پروژه های شهرداری منطقه۵ و همچنین چگونگی شروع طرح های مصوب در بودجه سال ۱۴۰۰ بررسی شد.