شهردار منطقه پنج

شروع پروژه های جدید عمرانی با ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار در شرق تبریز
پس از انتخاب پیمانکار صورت می گيرد

شروع پروژه های جدید عمرانی با ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار در شرق تبریز

شهردار منطقه پنج کلانشهر تبریز گفت: آگهی مناقصه پروژه های جدید عمرانی منتشر شده و بزودی با انتخاب پیمانکار واجد شرایط شاهد شروع عملیات اجرایی خواهیم بود.

پیشرفت ۹۵ درصدی ساماندهی گلزار شهدای شنب‌غازان

پیشرفت ۹۵ درصدی ساماندهی گلزار شهدای شنب‌غازان

شهردار منطقه پنج کلانشهر تبریز از پیشرفت ۹۵ درصدی ساماندهی گلزار شهدای محله تاریخی و فرهنگی شنب‌غازان خبر داد.