شهردار منطقه ۴ تبریز

کاشت ۸۰ هزار بوته گل پاییزه در پارک‌ها و معابر حوزه شهرداری منطقه۴

کاشت ۸۰ هزار بوته گل پاییزه در پارک‌ها و معابر حوزه شهرداری منطقه۴

شهردار منطقه ۴ تبریز از کاشت ۸۰ هزار بوته گل در موعد کاشت پاییزی این منطقه خبر داد.