شهردار منطقه ۵ تبریز

حضور فعال خانواده شهدا در پروژه ساماندهی گلزار شهدای شنب‌غازان
شهردار منطقه ۵ تبریز طرح کرد:

حضور فعال خانواده شهدا در پروژه ساماندهی گلزار شهدای شنب‌غازان

شهردار منطقه ۵ تبریز گفت: خانواده شهدای محله تاریخی و فرهنگی شنب‌غازان در اجرای پروژه ساماندهی گلزار شهدای این محله حضوری فعال داشتند.

تداوم عملیات عمرانی اتوبان ولایت و پل‌های میدان شهید فهمیده طبق زمانبندی تعیین شده
شهردار منطقه پنج تبریز خبر داد:

تداوم عملیات عمرانی اتوبان ولایت و پل‌های میدان شهید فهمیده طبق زمانبندی تعیین شده

شهردار منطقه ۵ تبریز گفت: عملیات عمرانی پل‌های میدان شهید فهمیده و دومین تقاطع غیرهمسطح فاز اول اتوبان ولایت طبق زمانبندی در حال اجرا شدن است.