شهرستان سلماس

ضرورت رفع نقاط حادثه خیز محور شبستر- تسوج- سلماس
رئیس دادگستری شبستر تاکید کرد؛

ضرورت رفع نقاط حادثه خیز محور شبستر- تسوج- سلماس

رئیس دادگستری شبستر بر لزوم رفع نقاط حادثه خیز محور شبستر- تسوج- سلماس تاکید کرد.