شهرهای آبی

۹ شهرستان استان اردبیل در وضعیت آبی شیوع کرونا قرار گرفت

۹ شهرستان استان اردبیل در وضعیت آبی شیوع کرونا قرار گرفت

شیوع بیماری کووید.۱۹ در استان اردبیل با ادامه روند نزولی مهار شده است به طوری که هم‌اکنون ۹ شهرستان این استان در وضعیت آبی و تنها سه شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.