شهرک ارم

آغاز مطالعات طرح جایگزین پارک شادی شهرک ارم

آغاز مطالعات طرح جایگزین پارک شادی شهرک ارم

شهرداری منطقه ۱۰ تبریز مطالعات طرح جایگزین پارک شادی حوزه این منطقه را آغاز کرده است.

خلع ید زمین‌خواران از اراضی ارم
پیرو گزارشات رسانه‌ای صورت گرفت؛

خلع ید زمین‌خواران از اراضی ارم

بدنبال گزارشات رسانه‌ای از قلع و قمع ۵۰۰ اصله درخت برای تصاحب ۵ هکتار از اراضی ملی شهرک ارم، دستگاه قضایی موضوع را بررسی و حکم به خلع ید زمین‌خواران داد.

صحبت از ۱۰۰۰ میلیارد در میان است!
زور زمین‌خواران در شهرک ارم چربيد؛

صحبت از ۱۰۰۰ میلیارد در میان است!

عليرغم اقدامات قانونی براي جلوگيری از زمين‌خواری 5 هکتاری در شهرک ارم، زور زمين‌خواران چربيده و اقدامات اوليه برای تصرف اراضی ملی آغاز شده است!

رهاسازی اراضی جنگلبانی ارم تبریز از تصرف سودجودیان
شهردار منطقه ۱۰ تبریز:

رهاسازی اراضی جنگلبانی ارم تبریز از تصرف سودجودیان

شهردار منطقه ۱۰ تبریز گفت: با هدف حفظ منابع و جلوگیری از زمین خواری چندین هکتار از اراضی جنگلبانی ارم تبریز از دست افراد سودجو خارج شد.