شهرک اندیشه

مسدودسازی راه‌های منتهی به وادی رحمت تبریز با بازگشایی مسیرهای جایگزین
دادستان مرکز استان خبر داد؛

مسدودسازی راه‌های منتهی به وادی رحمت تبریز با بازگشایی مسیرهای جایگزین

دادستان مرکز آذربایجان‌شرقی گفت: به محض بازگشایی مسیرهای جایگزین برای شهرک شهید سردار قاسم سلیمانی و شهرک اندیشه، مسیرهای منتهی به وادی رحمت و خروجی به سمت اندیشه تا اطلاع ثانوی مسدود خواهد شد.