شهرک شیلاتی ارس

پروانه احداث ۱۰ واحد پرورش ماهی در ارس صادر شد

پروانه احداث ۱۰ واحد پرورش ماهی در ارس صادر شد

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از صدور پروانه احداث ۱۰ واحد پرورش ماهی در شهرک شیلاتی ارس توسط این سازمان خبر داد.